АГРОИНДУСТРИЈА АГИС ДООЕЛ

Компанијата АГРОИНДУСТРИЈА АГИС ДООЕЛ СКОПЈЕ е формирана 1998 година и успешно работи повеќе од 19 години

ул: Никола Русински бб ДТЦ, 1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 0000 000
+389 (0)2 0000 000

Добредојдовте на Веб страницата на АГРОИНДУСТРИЈА АГИС ДООЕЛ

Главни дејности на компанијата се продажба и сервисирање на нисконапонски електромотори, високонапонски електро мотори, намотки за високонапонски електромотори, продажба, сервисирање на секаков вид пумпи за вода, индустриска автоматика, опрема за кранови, како и продажба на нови машински делови изработени според техничка докумнетација, но и репарација на веќе постоечки.

  • Електромотори

  • Пумпи

  • Редуктори

Брендови со кои работиме

linija

elko1  fluidohennic1  koncar1  sulzer1  electropucetre1